Ghid directionare 2 la suta din impozitul pe venit catre un ONG, formular 2013 E-mail

Ghid directionare 2 la suta din impozitul pe venit catre un ONG formular 2013

 

Prin intermediul prevederii 2% din Codul Fiscal, persoanele fizice au posibilitatea sa directioneze doi la suta (2%) din impozitul pe veniturile obtinute in anul anterior catre o entitate nonprofit, non-guvernamentala, unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private.

In categoria entitatilor nonprofit se cuprind, de exemplu: asociatiile, fundatiile, organizatiile sindicale, patronatele, partidele politice, asociatiile de proprietari, casele de ajutor reciproc ale salariatilor, in masura in care, potrivit legilor proprii de organizare si functionare desfasoara activitati nonprofit iar sumele primite din impozit sa fie folosite in acest scop.

2% se aplica la impozitul datorat pe venitul net anual impozabil, din castigul net anual din transferul titlurilor de valoare, din castigul net anual din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, si orice alte operatiuni de acest gen.

 

ACEASTA DONATIE NU COSTA NIMIC CONTRIBUABILUL !


Acestia au datoria de a completa un formular si de al il depune la Administratia Fiscala din raza domiciliului legal pana la data de 25 mai 2013 (data inregistrarii).
Daca nu folositi aceasta optiune, suma respectiva ramane sa fie incasata si gestionata de stat.

 

  • Venituri din salarii

Daca sunteti salariat(a), angajat pe baza de contract individual de munca sau functionar public sau daca ati obtinut venituri asimilate salariilor (indemnizatia administratorului, indemnizatia directorilor, asociatilor unici, suma din profitul net, cuvenita administratorilor la companii/societati nationale, remuneratia primita de presedintele asociatiei de proprietari, etc.

1) Descarcati Formularul 230 ”Cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 2% din impozitul pe venitul anual si deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea in sistem colectiv pentru domeniul locativ”.

2) Tipariti formularul (1 pagina) in doua exemplare

3) Completati ambele exemplare dupa cum urmeaza:

- Anul 2012 (impozitul va fi pe anul trecut)

I. Date de identificare a contribuabilului: nume, initiala tatalui, prenume, CNP, adresa de domiciliu (conform buletin), telefon

II. Destinatia sumei reprezentand pana la 2 la suta (2 la suta) din impozitul anual, potrivit art. 57 alin. (4) din legea nr. 571/2003, se bifeaza casuta corespunzatoare:

1. Bursa privata: Contract nr./data privind acordarea bursei private. Suma platita de dvs. in cursul anului pentru bursa privata. Documente de plata nr./data: documentelor care atesta plata bursei private.
Contractul privind acordarea bursei private si documentele ce atesta plata bursei se prezinta in original si in copie, organul fiscal pastrand copiile acestora dupa ce verifica conformitatea cu originalul. In cazul in care declaratia se transmite prin posta, documentele de mai sus se anexeaza in copie.

2. Sustinerea unei entitati nonprofit/unitati de cult: Suma - se completeaza cu suma donata sau nu se completaza (in situatia in care nu se cunoaste suma care poate fi virata, organul fiscal va calcula si vira suma conform legii).

DENUMIREA COMPLETA a entitatii nonprofit/unitatii de cult (conform actelor).
CODUL DE IDENTIFICARE FISCALA (CUI) al entitatii nonprofit/unitatii de cult.
CONT BANCAR (IBAN)
al entitatii nonprofit/unitatii de cult.

III. Deducerea cheltuielilor. Se lasa necompletat/se bareaza

Semnati, completati dara si depuneti personal formularul 230 completat de dvs. la registratura administratiei financiare de care apartineti (unde aveti domiciliul sau unde locuiti efectiv), pana la data de 20 mai 2013 (data inregistrarii).
Puteti deasemenea sa trimiteti formularul prin posta prin scrisoare recomandata pe adresa Administratie Fiscale, insa luati in calcul timpul in care scrisoarea ar ajunge la destinatar.

 

  • Venituri din alte surse

Daca ati realizat in anul anterior venituri din alte surse (PFA sistem real, PFA norme de venit, profesii liberale – medic, avocat, notar, expert contabil, arhitect, chirii, castiguri din investitii, drepturi de autor, activitati agricole, etc.), aveti obligatia legala (cu exceptia PFA norme de venit) sa depuneti la administratia financiara o declaraţie privind veniturile realizate de dvs. in anul anterior, Formularul 200. Cu acelasi formular, intr-o rubrica separata, se poate dona 2% din impozitul datorat (la punctul III. completati destinatia sumei reprezentant 2% din impozitul pe venit,similar venituri din salarii).

1) Descarcati Formularul 200 ”Declaratie privind veniturile realizate”.

2) Tipariti formularul (minim 2 pagini) in 2 exemplare.

3) Depunerea formularului 200 se face la administratia fiscala.

Anexati documentele care justifica veniturile realizate. Semnati si depuneti forumulare cel tarziu 20 mai 2013 (data inregistrarii).
Puteti deasemenea sa trimiteti formularul prin posta prin scrisoare recomandata pe adresa Administratie Fiscale, insa luati in calcul timpul in care scrisoarea ar ajunge la destinatar.

 

 

Adresele sediilor teritoriale ale Administratiilor Finantelor Publice le gasiti AICI.

 

Cateva propuneri pentru sustinerea unor ONG-uri aveti mai jos:

Asociatia Little People Romania

Denumire completa ONG: ASOCIATIA LITTLE PEOPLE ROMANIA

Codul de identificare fiscala: 14920760

Cont bancar (IBAN): RO89 BTRL 0130 1205 9428 89XX

 

Asociatia BYP Team Beyond Youth Potential

Denumire completa ONG: ASOCIATIA BEYOND YOUTH POTENTIAL(BYP)

Codul de identificare fiscala: 22670613

Cont bancar (IBAN): RO02 BTRL 0260 1205 M003 76XX

 

Clubul Turistic Ecologic Roza Vanturilor

Denumire completa ONG: CLUBUL TURISTIC ECOLOGIC ROZA VANTURILOR

Codul de identificare fiscala: 15755334

Cont bancar (IBAN): RO83 BRDE 445S V829 7908 4450

Asociatia sos infertilitatea bucuresti

Denumire completa ONG: ASOCIATIA SOS INFERTILITATEA

Codul de identificare fiscala: 26227202

Cont bancar (IBAN): RO51 RZBR 0000 0600 1221 1872

Puteti sa descarcati formularul 230 de AICI (click dreapta / save as) si formularul 200 de AICI

Alte detalii la www.doilasuta.net

Fundatia Inima de Copil Galati

Denumire completa ONG: FUNDATIA INIMA DE COPIL

Codul de identificare fiscala: 9076002

Cont bancar (IBAN): RO98 RNCB 0141 0328 8640 0001

Puteti sa descarcati formularul 230 de AICI si formularul 200 de AICI (click dreapta / save as).

Alte detalii la http://inimadecopil.ro

Fundatia Cuvantul Intrupat

Denumire completa ONG: FUNDATIA CUVANTUL INTRUPAT

Codul de identificare fiscala: 13840808

Cont bancar (IBAN): RO28 RNCB 0141 0328 6937 0001

Puteti sa descarcati formularul 230 de AICI (click dreapta / save as).

Alte detalii la www.cuvantulintrupat.com