If you already possess having diabetes, then you definitely likely Semenax how Semenax vs experience impotence. There is an investigation that revealed Vigrx plus results Vigrx plus results that around 80Percent off adult men which may have having Volume Pills Volumepills site reviews volume pills

Legea Sponsorizarii nr. 32/1994 actualizata 03.04.2007 E-mail

Legea sponsorizarii 32 1994 actualizata

 

Versiunea printabila o gasiti la: Legea Sponsorizarii 32/1994 actualizata 03.04.2007

Va invitam sa consultati si Ghid-ul obtinere Sponsorizare Asociatie-Fundatie ONG.

 

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

ART. 1

(1) Sponsorizarea este actul juridic prin care doua persoane convin cu privire la transferul dreptului de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare pentru sustinerea unor activitati fara scop lucrativ desfasurate de catre una dintre parti, denumita beneficiarul sponsorizarii.
(2) Contractul de sponsorizare se incheie in forma scrisa, cu specificarea obiectului, valorii si duratei sponsorizarii, precum si a drepturilor si obligatiilor partilor.
(3) Mecenatul este un act de liberalitate prin care o persoana fizica sau juridica, numita mecena, transfera, fara obligatie de contrapartida directa sau indirecta, dreptul sau de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare catre o persoana fizica, ca activitate filantropica cu caracter umanitar, pentru desfasurarea unor activitati in domeniile: cultural, artistic, medico-sanitar sau stiintific - cercetare fundamentala si aplicata.
(4) Actul de mecenat se incheie in forma autentica in care se vor specifica obiectul, durata si valoarea acestuia.
(5) In cazul sponsorizarii sau mecenatului constand in bunuri materiale, acestea vor fi evaluate, prin actul juridic incheiat, la valoarea lor reala din momentul predarii catre beneficiar.

 • Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 204 din 20 aprilie 2001, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 5 iulie 2001.

ART. 2

Este considerat sponsor orice persoana fizica sau juridica din Romania sau din strainatate care efectueaza o sponsorizare in conditiile legii.

ART. 3

(1) Persoanele fizice sau juridice din Romania nu pot efectua activitati de sponsorizare sau de mecenat din surse obtinute de la buget.
(2) Institutiile si autoritatile publice, societatile comerciale cu capital majoritar de stat si regiile autonome nu pot efectua activitati de sponsorizare avand ca beneficiari persoane fizice si asociatii familiale care isi desfasoara activitatea conform Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale care desfasoara activitati economice in mod independent, precum si societati comerciale cu capital privat.

 • Alin. (2) al art. 3 a fost introdus de articolul unic din LEGEA nr. 394 din 30 octombrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 2 noiembrie 2006.
 • Art. 3 (numai cu alin. 1 initial) a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANTA nr. 36 din 30 ianuarie 1998, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 30 ianuarie 1998.
Legea sponsorizare 32/1994 actualizata 3-4-2007

ART. 4

(1) Poate fi beneficiar al sponsorizarii: a) orice persoana juridica fara scop lucrativ, care desfasoara in Romania sau urmeaza sa desfasoare o activitate in domeniile: cultural, artistic, educativ, de invatamant, stiintific - cercetare fundamentala si aplicata, umanitar, religios, filantropic, sportiv, al protectiei drepturilor omului, medico-sanitar, de asistenta si servicii sociale, de protectia mediului, social si comunitar, de reprezentare a asociatiilor profesionale, precum si de intretinere, restaurare, conservare si punere in valoare a monumentelor istorice;

 • Litera a) a alin. (1) al art. 4 a fost modificata de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 204 din 20 aprilie 2001, publicata MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 5 iulie 2001.

b) institutiile si autoritatile publice, inclusiv organele de specialitate ale administratiei publice, pentru activitatile prevazute la lit. a);
c) de asemenea, pot fi sponsorizate, in conditiile prezentei legi, emisiuni ori programe ale organismelor de televiziune sau radiodifuziune, precum si carti ori publicatii din domeniile definite la lit. a);
d) orice persoana fizica cu domiciliul in Romania a carei activitate in unul dintre domeniile prevazute la lit. a) este recunoscuta de catre o persoana juridica fara scop lucrativ sau de catre o institutie publica ce activeaza in domeniul pentru care se solicita sponsorizarea.

 • Litera d) a alin. (1) al art. 4 a fost modificata de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 204 din 20 aprilie 2001, publicata MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 5 iulie 2001.

(2) Poate fi beneficiar al mecenatului orice persoana fizica cu domiciliul in Romania, fara obligativitatea de a fi recunoscuta de catre o persoana juridica fara scop lucrativ sau de catre o institutie publica, care necesita un sprijin in domeniile prevazute la art. 1 alin. (3).

 • Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 204 din 20 aprilie 2001, publicata MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 5 iulie 2001.
 • Art. 4 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANTA nr. 36 din 30 ianuarie 1998, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 30 ianuarie 1998.

ART. 5

(1) Sponsorul ori beneficiarul are dreptul sa aduca la cunostinta publicului sponsorizarea prin promovarea numelui, a marcii sau a imaginii sponsorului.
(2) Sponsorul ori beneficiarul este obligat sa aduca la cunostinta publicului sponsorizarea intr-un mod care sa nu lezeze, direct sau indirect, activitatea sponsorizata, bunele moravuri sau ordinea si linistea publica.
(3) Denumirile publicatiilor, titlurile cartilor si ale emisiunilor de radio si televiziune sponsorizate trebuie anuntate ca atare.
(4) Anunturile vor fi formulate astfel incat sa reiasa clar actiunea de sponsorizare si vor fi aduse la cunostinta publicului, in mod gratuit, de catre beneficiarul sponsorizarii.
(5) In cadrul activitatilor de sponsorizare sau de mecenat se interzice ca sponsorul, mecena sau beneficiarul sa efectueze reclama sau publicitate comerciala, anterioara, concomitenta sau ulterioara in favoarea acestora sau a altor persoane.

 • Art. 5 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANTA nr. 36 din 30 ianuarie 1998, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 30 ianuarie 1998.

ART. 6

Facilitatile prevazute in prezenta lege nu se acorda in cazul:
a) sponsorizarii reciproce intre persoane fizice sau juridice;
b) sponsorizarii efectuate de catre rude ori afini pana la gradul al patrulea inclusiv;
c) sponsorizarii unei persoane juridice fara scop lucrativ de catre o alta persoana juridica care conduce sau controleaza direct persoana juridica sponsorizata.

 • Art. 6 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANTA nr. 36 din 30 ianuarie 1998, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 30 ianuarie 1998.

ART. 7

Prevederile art. 6 se aplica si persoanelor fizice sau juridice care efectueaza acte de mecenat.

 • Art. 7 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANTA nr. 36 din 30 ianuarie 1998, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 30 ianuarie 1998.

ART. 8

 • *) Modificare inaplicabila. A se vedea NOTA C.T.C.E. de la sfarsitul articolului 8.

(1) Persoanele fizice sau juridice romane, care efectueaza sponsorizari in domeniile prevazute la art. 4, beneficiaza de reducerea bazei impozabile cu echivalentul sponsorizarilor, dar nu mai mult de 5% din baza impozabila.

Legea sponsorizare 32/1994 actualizata 3-4-2007
 • Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de art. 2 din ORDONANTA DE URGENTA nr. 127 din 10 septembrie 1999, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 455 din 20 septembrie 1999.

(2) Persoanele fizice si juridice romane, care efectueaza acte de mecenat in conditiile prezentei legi, beneficiaza de reducerea bazei impozabile cu echivalentul acestora, dar nu mai mult de 5% din baza impozabila.

 • Alin. (2) al art. 8 a fost modificat de art. 2 din ORDONANTA DE URGENTA nr. 127 din 10 septembrie 1999, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 455 din 20 septembrie 1999.

(3) Totalitatea reducerilor aplicate bazei impozabile pentru sponsorizarile efectuate potrivit alin. (1), cumulate cu cele aferente actelor de mecenat, nu poate depasi 5% din venitul sau din profitul impozabil, dupa caz.

 • Alin. (3) al art. 8 a fost modificat de art. 2 din ORDONANTA DE URGENTA nr. 127 din 10 septembrie 1999, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 455 din 20 septembrie 1999.

(4) Persoanele fizice sau juridice straine, care datoreaza statului roman, conform legislatiei in vigoare, un impozit pentru un venit realizat in Romania si care efectueaza sponsorizari sau acte de mecenat, beneficiaza, de asemenea, de reducerea bazei impozabile cu echivalentul in lei al sponsorizarii sau al actului de mecenat, calculat la cursul de schimb valutar al zilei, la data efectuarii transferului de proprietate, in aceleasi cote aplicabile persoanelor fizice sau juridice romane, conform alineatelor precedente.

 • Art. 8 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANTA nr. 36 din 30 ianuarie 1998, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 30 ianuarie 1998.
 • *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt: LEGEA nr. 204 din 20 aprilie 2001, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 5 iulie 2001 a aprobat cu modificari ORDONANTA nr. 36 din 30 ianuarie 1998, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 30 ianuarie 1998, fara a tine cont de faptul ca intre timp, alin. (1), (2) si (3) ale art. 8 au fost modificate de ORDONANTA DE URGENTA nr. 127 din 10 septembrie 1999, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 455 din 20 septembrie 1999. Modificarile pe care pct. 5 si 6 ale articolului unic din LEGEA nr. 204 din 20 aprilie 2001, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 5 iulie 2001 le determina asupra art. 8 se refera la lit. a) si c) ale alin. (1) al acestui articol in reglementarea data de ORDONANTA nr. 36 din 30 ianuarie 1998, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 30 ianuarie 1998.
 • Art. II din LEGEA nr. 576 din 22 octombrie 2001, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 679 din 26 octombrie 2001 a prevazut abrogarea pct. 5 si 6 ale articolului unic din LEGEA nr. 204 din 20 aprilie 2001, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 5 iulie 2001 care modificau lit. a) si c) ale alin. (1) al art. 8.

ART. 9

(1) Sumele primite din sponsorizare sau mecenat sunt scutite de plata impozitului pe venit.
(2) Aceeasi prevedere se aplica si bunurilor materiale primite prin sponsorizare sau mecenat, potrivit prezentei legi.

 • Art. 9 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANTA nr. 36 din 30 ianuarie 1998, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 30 ianuarie 1998.

ART. 10

(1) Nu beneficiaza de facilitatile prevazute in prezenta lege sponsorul care, in mod direct sau indirect, urmareste sa directioneze activitatea beneficiarului.
(2) Dispozitiile alin. (1) nu inlatura dreptul partilor de a incheia, potrivit legii, acte juridice afectate de sarcina, daca prin acestea nu se directioneaza ori nu se conditioneaza activitatea beneficiarului.

 • Art. 10 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANTA nr. 36 din 30 ianuarie 1998, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 30 ianuarie 1998.

ART. 11

Contestatiile privind acordarea sau neacordarea facilitatilor prevazute in prezenta lege se solutioneaza conform prevederilor Legii nr. 105/1997*) pentru solutionarea obiectiunilor, contestatiilor si a plangerilor asupra sumelor constatate si aplicate prin actele de control sau de impunere ale organelor Ministerului Finantelor.

 • Art. 11 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANTA nr. 36 din 30 ianuarie 1998, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 30 ianuarie 1998.
 • *) Legea nr. 105/1997 a fost abrogata de art. 16 din ORDONANTA DE URGENTA nr. 13 din 26 ianuarie 2001, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 6 februarie 2001. ORDONANTA DE URGENTA nr. 13 din 26 ianuarie 2001, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 6 februarie 2001 a fost abrogata de ORDONANTA nr. 92 din 24 decembrie 2003, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 29 decembrie 2003.
 • Art. 12 a fost abrogat de art. 12 din LEGEA nr. 105 din 24 iunie 1997, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 30 iunie 1997.
 • Art. 13 a fost abrogat de art. 12 din LEGEA nr. 105 din 24 iunie 1997, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 30 iunie 1997.
 • Art. 14 a fost abrogat de pct. 11 al art. I din ORDONANTA nr. 36 din 30 ianuarie 1998, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 30 ianuarie 1998.
 • Art. 15 a fost abrogat de pct. 11 al art. I din ORDONANTA nr. 36 din 30 ianuarie 1998, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 30 ianuarie 1998.
 • Art. 16 a fost abrogat de pct. 11 al art. I din ORDONANTA nr. 36 din 30 ianuarie 1998, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 30 ianuarie 1998.
Legea sponsorizare 32/1994 actualizata 3-4-2007

ART. 17

Prevederile prezentei legi intra in vigoare cu data de intii a lunii urmatoare publicarii acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei.

ART. 18

Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi orice dispozitii contrare se abroga.

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor si Senat in sedinta comuna din 5 mai 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

 

Presedintele Camerei Deputatilor
"Mare Sef" Adrian Nastase

Presedintele Senatului
prof. univ. dr. Oliviu Gherman

 

Sursa : Asociatia ALTERMEDIA